Направете си среща
с най-добрите студентски късометражни филми!

13то издание 01-05 Ноември 2017
София, България

Изпратете ни вашия филм до 31 Юли 2017