Alba Emoting

Alba Emoting™ е психофизиологичен научен метод, който подпомага процеса на разпознаване, генериране, изразяване и регулация на базисни емоции. Алба Емотинг е соматичен подход към емоционалното изразяване, който позволява съзнателно да се генерират различни емоционални състояния чрез използване на разработените от чилийския невропсихолог Сюзана Блох, респираторно-лицеви патерни, стимулиращи определени физиологични реакции. Най-честото приложение на Алба Емотинг досега е в театъра. Алба Емотинг не е техника, която покрива всички аспекти на актьорското изпълнение и използването ѝ, не отменя задачата на актьора да изследва и разбира характера на героя си. Актьорите могат да използват Алба Емотинг като инструмент, който да стимулира и задълбочи творческата им работа. Техниката им позволява да разпознават, генерират и изразяват по-автентично емоциите на персонажите, които изпълняват, да изграждат по-емоционално обагрени образи. Алба Емотинг е безопасна техника, която може да помогне на актьорите в случаите на "емоционалното отвличане", "емоционален махмурлук" и "емоционално блокиране", с които могат да се сблъскат в творческата си работа на сцена и извън нея. Техниката помага и при използване на емоционални спомени, които са избледнели, непълни, непоследователни или изпълнени със смесени емоции.

Джесика Бек

Джесика Бек е британско-американски театрален артист, базиран в Лондон, специализираща в писателска и изследователска дейност. От 2011 до 2018 г. тя е артистичен сътрудник на Bike Shed Theatre в Екситър и сътрудник на Theatre 503 от 2004 до 2010 г. Тя е горд член на Театралните режисьори на Обединеното кралство.

Интересът на Джесика към психологическото обучение на актьори я кара да започне докторска степен по изпълнитески практики в университета в Екситър под ръководството на Филип Зарили. Нейната докторантура, озаглавена "Режисиране на емоциите: базирано на практиката разследване на предизвикателството на емоциите в актьорската игра" изследва Алба метода на д-р Сузана Блох. Джесика е магистър учител по Алба emoting (CL5) и редовно преподава на интензивни обучения в САЩ и Великобритания, и води Алба уъркшопи за Театралното студио Rose Bruford, Кралската Централна школа по говор и драма, Университета в Екситър и други.

Дияна Добрева – Христова

Дияна Добрева – Христова е български психолог-консултант, с консултативна практика PPC – Performance psychology counseling в София. Повече от 15 години работи в службите за осигуряване на общественият ред и сигурност, като консултира и обучава професионалисти, работещи във високо рискова среда, под силен стрес и в условия на времеви натиск. През последните 5 години се специализира в психологичното консултиране и обучение на хора в сферата на върховото представяне.

Между 2015 и 2017 г. разработва концепция за психологична подготовка на професионален спортен отбор в България и я реализира съвместно с екип от психолози. Работи с професионални спортисти, треньори, Start-up екипи, млади актьори,изпълнители и състезатели в научни олимпиади. От 2016 г. е консултант на олимпийския отбор по математика.

През 2018 г. започва изследователска докторска работа в Българската Академия на Науките по специалността „Консултативна психология“. Изследователската ѝ работа и практика е посветена на психологичното консултиране на хора в изпълнителските изкуства и професионалисти с високи професионални предизвикателства.

Професионалната ѝ експертиза използва знания и практически опит и в областите на поведенческия анализ, психофизиологията и емоционалната саморегулация. Дияна Добрева- Христова е преминала през въвеждащо обучение по Alba Emoting в Rose Bruford College - Лондон, Англия и има сертификат CL1.